7. Đặt cược

7.1 Chúng tôi chấp nhận cược đặt cho các trò chơi được quảng cáo trên (các) Trang web và / hoặc thông qua (các) Thiết bị. Tất cả các cược như vậy phải tuân theo Quy tắc đặt cược áp dụng cho từng sự kiện hoặc trò chơi và theo các Điều khoản và Điều kiện tương ứng. Nếu xảy ra lỗi hoặc lỗi hiển thị hoặc đối tượng tham gia không chính xác được thể hiện cho bất kỳ sự kiện nào, tất cả các cược được đặt cho sự kiện đó sẽ bị hủy. Trong trường hợp có bất kỳ trục trặc nào đối với hệ thống trò chơi của Công ty, Công ty có quyền vô hiệu hóa bất kỳ và tất cả các cược đã đặt.

7.2 Bất kể có bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, từ chối tất cả hoặc một phần của bất kỳ đặt cược nào mà không cần cung cấp bất kỳ lý do nào.

7.3 Chúng tôi chỉ chấp nhận đặt cược qua internet tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Cược không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào khác (cho dù qua đường bưu điện, email, fax hoặc hình thức khác) và sẽ bị hủy bất kể kết quả.

7.4 Công ty có quyền đình chỉ và/ hoặc đóng tài khoản của khách hàng bất cứ lúc nào nếu cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ Điều khoản nào hoặc có hành động gian lận, tấn công, thao túng hoặc làm tổn hại trên tinh thần cá cược thông thường. Bất kỳ khoản tiền thắng và/ hoặc khoản thanh toán nào bao gồm số dư trong tài khoản sẽ bị tịch thu và không hợp lệ.

7.5 Bất kỳ hình thức “đặt cược bất thường” nào, bao gồm cả việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc “bots” trên Internet sẽ là bị hủy mà không cần thông báo trước. Bất kỳ nỗ lực hoặc thực tế sử dụng trí tuệ nhân tạo của các thành viên sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của họ.

7.6 Cược được đặt là hợp lệ nếu tên người dùng và mật khẩu của bạn đã được nhập chính xác, và có đủ tiền trong tài khoản của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các chi tiết về cược đặt của bạn là chính xác. Khi cược của bạn đã được đặt và xác nhận, cược đó có thể sẽ không được hủy, thu hồi hoặc thay đổi.

7.7 Bạn có nghĩa vụ và trách nhiệm cho tất cả các hoạt động và giao dịch diễn ra thông qua việc sử dụng bất kỳ điều nào sau đây:

i. tên của bạn;

ii. số tài khoản của bạn;

iii. tên đăng nhập và mật khẩu của bạn

7.8 Cược sẽ được coi là hợp lệ và được chấp nhận bởi Công ty khi mã số giao dịch được hiển thị trên màn hình của bạn và được phản ánh hợp lệ trong lịch sử giao dịch của bạn.

7.9 Không được phép đặt cược sau khi bắt đầu một sự kiện và / hoặc khi kết quả của một sự kiện được xác nhận tại thời điểm đặt cược của bạn. Nếu bất kỳ sự kiện nào do lỗi vẫn có thể đặt cược được sau khi bắt đầu sự kiện và / hoặc khi biết kết quả của sự kiện, Công ty có quyền từ chối hoặc hủy bỏ các cược đó. Nếu vì bất kỳ lý do nào, việc đặt cược vô tình được Công ty chấp nhận sau khi một sự kiện hoặc trận đấu bắt đầu, Công ty có quyền hủy bỏ việc đặt cược đó. Việc chấp nhận bất kỳ đặt cược nào sẽ được toàn quyền quyết định của Công ty.

7.10 Trừ khi có quy định khác, kết quả của trận đấu hoặc sự kiện sẽ được xác định vào ngày trận đấu hoặc sự kiên kết thúc cho mục đích cá cược. Người chiến thắng trong một sự kiện hoặc trò chơi sẽ được xác định vào ngày kết thúc sự kiện theo Quy tắc cá cược.

7.11 Công ty không công nhận các trò chơi hoặc sự kiện bị hoãn, dừng, các cuộc phản đối hoặc các quyết định đảo ngược cho các mục đích cá cược.

7.12 Bạn nhận biết rằng bất kỳ và tất cả các tỷ lệ cược, đường và tỷ lệ chấp đều có thể bị dao động mà không cần thông báo trước và sẽ chỉ được khắc phục tại thời điểm chúng tôi chấp nhận cược đặt. Trong trường hợp có lỗi, sai lệch hoặc lỗi hệ thống dẫn đến tỉ lệ cược, đường hoặc cược chấp, BK8 có thể theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi (nhưng sẽ không bắt buộc) phải nỗ lực hợp lý để liên hệ với bạn để cho phép lựa chọn đặt cược khác theo tỷ lệ cược, đường và tỷ lệ chấp chính xác.

7.13 Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ cược nào được đặt đồng thời vào một sự kiện từ bạn. Đối với bất kỳ cược đặt nào và các giao dịch liên quan sau đó, quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng và có tính quyết định.

8. Giấy phép Phần mềm

8.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Phần mềm mà bạn có thể truy cập được là tài sản của Công ty và bạn không có bất kỳ quyền nào đối với Phần mềm đó. Bạn không được sử dụng, sao chép, sửa đổi, tái tạo, lưu trữ, phân phối, hiển thị, thực hiện công khai, phát sóng, xuất bản, truyền tải, bán, thuê, cho thuê hoặc cấp phép hoặc cung cấp Phần mềm cho bất kỳ người khác, trang web hoặc trên bất kỳ phương tiện và / hoặc thiết bị khác.

8.2 Công ty cho phép bạn một cách cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có thể hủy ngang để cài đặt và sử dụng Phần mềm trên (các) Thiết bị của bạn (“Giấy phép”) cho phép rằng việc cài đặt và sử dụng đó được thực hiện thông qua một Thiết bị trong đó bạn là người dùng chính.

8.3 Phần mềm được Công ty cấp phép và phân phối chỉ nhằm mục đích cho phép người dùng Phần mềm truy cập và sử dụng đầy đủ Dịch vụ

8.4 Bạn không được phép:

i. cài đặt hoặc tải Phần mềm lên máy chủ của thiết bị được kết nối mạng khác;

ii. sao chép, phân phối, chuyển giao, chuyển nhượng Phần mềm cho bất kỳ người nào khác;

iii. thuê, cho thuê, cấp phép phụ hoặc chuyển giao Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào;

iv. tạo hoặc cung cấp bất kỳ phương tiện nào thông qua đó Phần mềm có thể được sử dụng bởi người khác;

v. dịch, phân tách, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Phần mềm; hoặc là

vi. sử dụng Phần mềm theo cách bị cấm theo luật hoặc quy định hiện hành.

9. Giải quyết các giao dịch

9.1 Công ty có quyền không xử lý giao dịch trong trường hợp có sự khác biệt giữa tên của chủ thẻ và Tên đăng ký.

9.2 Tiền thắng cược của bạn không bao gồm số tiền đặt cược và điều này nên được xem xét khi đặt cược

9.3 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nhiệm vụ xử lý các vấn đề liên quan nếu tài khoản ngân hàng của bạn đã và đang bị lỗi không thể nhận được tiền, Bạn phải có nhiệm vụ thông báo đến công ty khi tài khoản ngân hàng bạn gặp lỗi hay có sự cố

9.4 Thanh toán bất kỳ khoản thuế, phí, lệ phí nào có thể áp dụng cho tiền thắng cược của bạn theo bất kỳ luật hiện hành nào sẽ là trách nhiệm của riêng bạn.

10. Nhận tiền thắng cược

10.1 Tiền thắng cược của bạn từ các cược đã được xử lý được ghi có vào tài khoản của bạn và sẽ được rút về theo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi và khi cung cấp một bản sao chứng minh nhận dạng có hình ảnh hợp lệ và / hoặc thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ

10.2 Chúng tôi sẽ không xử lý giao dịch rút tiền của bạn trong bất kỳ trường hợp nào nếu toàn bộ giá trị tiền gửi của bạn không được sử dụng qua đặt cược.

10.3 Việc rút tiền từ tài khoản của bạn chỉ có thể được thực hiện bằng cùng loại tiền tệ mà tiền gửi được thực hiện.

10.4 Họ và tên trên tài khoản ngân hàng cần giống với thông tin đăng ký tài khoản tại BK8

10.5 Công ty có quyền tính phí vào tài khoản của bạn để trang trải mọi chi phí hợp lý liên quan đến cả gửi tiền và rút tiền.

10.6 Tất cả các khoản phí ngân hàng liên quan đến bất kỳ giao dịch cá cược nào của bạn sẽ được bạn hoàn trả. Công ty có quyền khấu trừ và bù đắp số tiền đã nói ở trên từ số tiền thắng phải trả cho bạn hoặc từ tài khoản của bạn.

11. Khuyến mãi

11.1 Tất cả khuyến mãi trong BK8 không được áp dụng cho nhiều tài khoản, nếu có bất kỳ sự thông đồng hoặc sử dụng nhiều tài khoản, tất cả tiền thưởng và số tiền trúng thưởng sẽ bị tịch thu.

11.2 Doanh thu của tất cả các loại trò chơi trên bàn không trực tiếp (ví dụ: Xì dách, Xì phé video, Craps, American Roulette, Baccarat và các trò chơi trên bàn không trực tiếp khác) và các trò chơi không phải trò chơi xèng, sẽ không được tính vào yêu cầu doanh thu này trừ khi được nêu CỤ THỂ.

11.3 BK8 sẽ chỉ tính toán số tiền cược đã được thanh toán và kết quả thắng hoặc thua là doanh thu có hiệu lực.

11.4 Doanh thu yêu cầu đối với tất cả các khoản tiền thưởng không được tính là khoản giảm giá hiệu quả.

11.5 Tiền thưởng đã cho chỉ có giá trị trong ba mươi (30) ngày, bắt đầu từ ngày chúng được phát hành, trừ khi có quy định khác trong điều khoản và điều kiện của tiền thưởng. Nếu người chơi không thực hiện giá trị đặt cược tiên quyết trước khi hết hạn, quỹ tiền thưởng và số tiền giành được bằng cách sử dụng quỹ tiền thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản của người chơi.

11.6 BK8 có quyền quyết định đơn phương thực hiện và bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, điều chỉnh, thay đổi, dừng, hủy bỏ và / hoặc làm mất hiệu lực của chương trình khuyến mãi.

11.7 Tất cả các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt được giới thiệu đều phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này. Công ty có quyền đình chỉ, thu hồi hoặc sửa đổi bất kỳ chương trình khuyến mãi nào như vậy vào bất kỳ lúc nào.

11.8 Trong trường hợp Công ty tin rằng người dùng đang lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng một chương trình khuyến mãi, Công ty có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, chặn, từ chối, đình chỉ, giữ lại hoặc rút bất kỳ người dùng nào khỏi chương trình khuyến mại.

11.9 Công ty có quyền hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các cược được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân / nhóm người nào hoạt động liên lạc / thông đồng và cố gắng gian lận. Tiền trong tài khoản sẽ bị tịch thu ngay lập tức.